אי השתנות

קביעות, יציבות, סדירות, עולם כמנהגו נוהג {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • השתנות — שינוי, החלפה, התחלפות, גלגול, חילוף, חילופין, המרה, תהפוכה, מפנה, תפנית, הפכפכות, אי יציבו …   אוצר עברית

  • השתנות מתמדת — sss{{}} …   אוצר עברית

  • אי קביעות — השתנות, התחלפות, פעם כך ופעם כך {{}} …   אוצר עברית

  • רצף אקולוגי — השתנות רציפה בהרכב האורגניזמים החיים שבבית גידול מסוים {{}} …   אוצר עברית

  • שינויי מזג אוויר — השתנות במזג האוויר, מעבר מחום לקור או מיובש ללחות וכיו ב {{}} …   אוצר עברית

  • Айзенкот, Гади — Гади Айзенкот גדי אייזנקוט Дата рождения 19 …   Википедия

  • אי שינוי — קביעות, אי השתנות, יציבות, סדירות {{}} …   אוצר עברית

  • גוון — 1 v. להיעשות מגוון, להחליף צבעים, להשתנות, להיצבע, להיעשות רבגוני, לקבל ניואנסי 2 v. להעשיר, לעשות למגוון, לעשות לרבגוני, להכניס שוני, ליצור ניואנסים, לצבוע, לשבץ, לנמ 3 צבע, דרגת צבע, דרגת בהירות, בן צבע; ניואנס, קורטוב, שוני ק 4 שינוי, השתנות,… …   אוצר עברית

  • גיוון — שינוי, השתנות, תמורה, בחירה, מבחר, העשרה, תוספת; צביע …   אוצר עברית

  • ההפכות — הפיכה, היות הפוך, התהפכות, השתנות מהקצה אל הקצה, היות אחר; חורבן, הרס, מהפך, הפיכ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.