אי השגה

אי-יכולת להשיג, חוסר זמינות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • השגה — 1 טענה, סתירה, הערת ביקורת, ביקורת, הערה, מתיחת ביקורת; התנגדות, הסתייגות, התרס 2 קבלת דבר, הישג, הצלחה להשיג, הגשמה; הגעה, הישג יד, אחיזה, לפיתה, תפישה; הגעה לפני 3 תפיסה, יכולת תפיסה, כושר חשיבה, כושר הבנה; מושג, המחשה, הבנ …   אוצר עברית

  • בר-השגה — ניתן להגיע אליו, אפשר להגשימו {{}} …   אוצר עברית

  • יכולת השגה — s{{}} …   אוצר עברית

  • הבאה — השגה, הקרבה, הכנסה, העברה, הולדה; מובאה, ציטטה, ציטוט קטע, העתקת קטע כלשונ …   אוצר עברית

  • הישג — השגה, הצלחה, דבר שהושג, דבר שזכו בו; הגשמת הכישורים, הגעה להצלח …   אוצר עברית

  • השג — השגה, הצלחה, דבר שהושג, דבר שזכו בו; הגשמת הכישורים, הגעה להצלח …   אוצר עברית

  • אונס — כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • אינוס — כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • אנוס — 1 n. שאנסו אותו, שהכריחו אותו, שכפו עליו, מחויב, חייב, מוכרח, נאלץ; יהודי שהמיר את דת 2 כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכוח; תקיפה מינית, בעילה בכפיי …   אוצר עברית

  • אניסה — כפייה, הכרחה, מעשה שנעשה לאדם בעל כורחו, אילוץ, השגה בכו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.