אי הקבלה

העדר התאמה בין רישומים חשבונאיים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הקבלה — עימות, ניגוד, העמדה זה מול זה, השוואה, הנגדה, בדיקה; קבלת פנים, קידום; התאמה (ספרות/הנדסה) …   אוצר עברית

  • הקבלה מעניינת — $ {{}} …   אוצר עברית

  • הקבל — הקבלה, דמיון, הדמיה, תיאום, התאם, יצירת התאמה, פרלליז …   אוצר עברית

  • תורת הנסתר — הקבלה, חקר הנסתר {{}} …   אוצר עברית

  • תיקבולת — הקבלה, פרלליות, דמיון, השוואה, התאמה, תואמות, עימות, העמדה זה מול זה, הנגד …   אוצר עברית

  • תקבולת — הקבלה, פרלליות, דמיון, השוואה, התאמ …   אוצר עברית

  • משל — 1 v. הושווה, דומה, שימש כנמשל, היה משול ל , מצאו הקבלה בינו לבין , גילו דמיון בינו לבין 2 v. לדמות, להשוות, למצוא הקבלה, למצוא קווי דמיון, להשתמש בדימוי; לחבר משלים, לדבר במשלי 3 v. להידמות, לדמות, להיות שקול כנגד , להיות דומה ל , להיות משול ל ,… …   אוצר עברית

  • שוו — 1 v. להיות דומה, להיות שווה, להיות שקול כנגד , להידמות, להיות מקביל, להיות שווה ער 2 v. לערוך השוואה, להעמיד זה מול זה, למצוא את הדומה והשונה, לעמת, לערוך הקבלה; לעשות לשווה, ליצור אחידות, לראות כשווה ערך, להשיג שוויו 3 v. לתת, להקנות, להעניק,… …   אוצר עברית

  • Christliche Kabbala — „Portae Lucis“ (Die Pforten des Lichts) von Joseph ben Abraham Gikatilla (1248–1305) Mann der einen Baum mit den zehn Sephiroth hält. Die Kabbala (auch Kabbalah) ist die mystische Tradition des Judentums. Sie wird seit Pico della Mirandola auch… …   Deutsch Wikipedia

  • Jüdische Mystik — „Portae Lucis“ (Die Pforten des Lichts) von Joseph ben Abraham Gikatilla (1248–1305) Mann der einen Baum mit den zehn Sephiroth hält. Die Kabbala (auch Kabbalah) ist die mystische Tradition des Judentums. Sie wird seit Pico della Mirandola auch… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.