אי הצדקה

ראיית דבר כלא מוצדק {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הצדקה — צדק, אמת, אישור, הגנה, הוכחת נכונות, ניקוי מאשמ …   אוצר עברית

  • אין לכך כל הצדקה — הדבר אינו מוצדק כלל {{}} …   אוצר עברית

  • בר הצדקה — שניתן להצדיקו {{}} …   אוצר עברית

  • העדר הצדקה — ללא צידוק, חוסר צדק {{}} …   אוצר עברית

  • ללא הצדקה — בצורה בלתי מוצדקת, ללא צידוק, בלי סיבה, ככה סתם7 …   אוצר עברית

  • הצדק — הצדקה, צידוק, סיבה צודקת; צדק, אמת, אישור, הגנה, הוכחת נכונות, ניקוי מאשמ …   אוצר עברית

  • זיכוי — הצדקה, טיהור, ניקוי, פטור, הוצאת דין לזכות; זקיפה לזכות, יתרת חשבון; הקניה, מתן זכו …   אוצר עברית

  • זיכויי — הצדקה, טיהור, ניקוי, פטור, הוצאת דין לזכות; זקיפה לזכות, יתרת חשבון; הקניה, מתן זכו …   אוצר עברית

  • זכאות — הצדקה, חפות, טיהור, הוצאת דין לזכות; זכות, רשות, תוקף חוקי, אפשרות, בחירה; זיכוי, זקיפה לזכו …   אוצר עברית

  • זכויי — הצדקה, טיהור, ניקוי, פטור, הוצאת דין לזכות; זקיפה לזכות, יתרת חשבון; הקנייה, מתן זכו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.