אי הפצה

S{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הפצה — חלוקה, תפוצה, פיזור, זרייה, שטיחה; העברת דבר בין רבי …   אוצר עברית

  • בר הפצה — שניתן להפיצו {{}} …   אוצר עברית

  • זיכיון הפצה — זכות מיוחדת להפצה {{}} …   אוצר עברית

  • ערוצי הפצה — האנשים או הארגונים דרכם מתבצע השיווק והמכירה של מוצרים {{}} …   אוצר עברית

  • חלוקה — הפצה, פיזור, העברה בין רבים; חילוק, פיצול, הפרדה; מתן, נתינת חלקים, שיתוף, התחלקות; מחלוקת, דילמה, הבדלי דעו …   אוצר עברית

  • פיזור — הפצה, חלוקה, זרייה, זריקה, כיסוי שטח; הפרדה, פיצול, הפרדת אור; שחרור, שילוח, הוצאה, פטירה; בזבוז, פזרנות, הוצאת כסף בלתי מבוקר …   אוצר עברית

  • בזיקה — זרייה, פיזור, ריסוס, הפצה, הוספת תבלין, ציפוי בתבלי …   אוצר עברית

  • הוצאה לאור — הדפסה, פרסום, הפצה {{}} …   אוצר עברית

  • הפחה — הכנסת רוח, נשיבה, נפיחה, ניפוח, הכנסת אוויר; פליטת גזים, הוצאת גזים; הפצה, פיזור, זריי …   אוצר עברית

  • הפרחה — 1 הבאה לפריחה, הוצאת פרחים, הנבה, לבלוב, גרימת לבלו 2 העפה, הטסה, גרימה לרחיפה, השקה, שיגור, שילוח; הפצה, פרסום ברבים, פיזור שמועו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.