אי הסכמה

התנגדות, סירוב, מיאון {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • הסכמה אילמת — הסכמה שבשתיקה, הסכמה שניתן להסיק עליה מתוך שתיקה {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה הדדית — הסכמה דו צדדית, הסכמה בין שני הצדדים {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה מכללא — הסכמה משתמעת, הסכמה שלא נזכרה במפורש {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה שבשתיקה — הסכמה אילמת, הסכמה שניתן להסיק עליה מתוך שתיקה {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה בכתב — הסכמה שעוגנה במסמך בכתב {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה בשתיקה — הסכמה הבאה לידי ביטוי דרך אי תגובה ולא דרך אמירת כן {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה מדעת — הסכמה הניתנת בכתב על ידי חולים (או נציג מורשה מטעמם) לביצוע ניתוח או טיפול מסוים לאחר שהוסברו להם כל הסיכונים והסיבוכים האפשריים של הניתוח או הטיפול המסוים המוצע להם {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה כללית — קונצנזוס, תמימות דעים, הסכמה של כל הציבור {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה מקיר לקיר — תמימות דעים, הסכמה פה אחד, ללא כל ערעור {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה עקרונית — תמיכה בנושאים המרכזיים, הסכמה על ראשי הפרקים {{}} …   אוצר עברית

 • הסכמה — הסכם, סיכום, דעה משותפת, תיאום, הסדר; נאותות, נכונות, היענות, אישור; אמנה, ברית, חוז …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.