אי הכללה

אי-שיתוף {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הכללה — 1 הכנסה לתוך הכלל, הבלעת פרטים בכלל, החלת כלל על הכו 2 קביעת כלל, הסקת מסקנה כללית, הגעה לכל …   אוצר עברית

  • הכללה גסה — קביעה כוללנית שאינה מביאה בחשבון יוצאים מן הכלל {{}} …   אוצר עברית

  • הבלעה — הכללה, היטמעות, אסימילציה, היבלעות, האחדה, התבוללות, ספיגה, מיזוג; אליפסיס, השמטה (לשון) …   אוצר עברית

  • אי שיתוף — אי הכללה {{}} …   אוצר עברית

  • איכלול — אינדוקציה, הכללה, קביעת הנחות כלליות על פי עובדות נתונות, שיטת לימוד, הגעה למסקנות, הסקה מן הפרט אל הכלל, חקר פרטים; (אלקטרוניקה) יצירת שדה חשמלי או מגנטי ללא מגע ישי …   אוצר עברית

  • אינדוקציה — אכלול, הכללה, קביעת הנחות כלליות על פי עובדות נתונות, שיטת לימוד, הגעה למסקנות, הסקה מן הפרט אל הכלל, חקר פרטים; (אלקטרוניקה) יצירת שדה חשמלי או מגנטי ללא מגע ישי …   אוצר עברית

  • אינדוקצייה — אכלול, הכללה, קביעת הנחות כלליות על פי עובדות נתונות, שיטת לימוד, הגעה למסקנות, הסקה מן הפרט אל הכלל, חקר פרטים; (אלקטרוניקה) יצירת שדה חשמלי או מגנטי ללא מגע ישי …   אוצר עברית

  • אכלול — אינדוקציה, הכללה, קביעת הנחות כלליות על פי עובדות נתונות, שיטת לימוד, הגעה למסקנות, הסקה מן הפרט אל הכלל, חקר פרטים; (אלקטרוניקה) יצירת שדה חשמלי או מגנטי ללא מגע ישי …   אוצר עברית

  • אנדוקציה — אכלול, הכללה, קביעת הנחות כלליות על פי עובדות נתונות, שיטת לימוד, הגעה למסקנות, הסקה מן הפרט אל הכלל, חקר פרטים; (אלקטרוניקה) יצירת שדה חשמלי או מגנטי ללא מגע ישי …   אוצר עברית

  • אנדוקצייה — אכלול, הכללה, קביעת הנחות כלליות על פי עובדות נתונות, שיטת לימוד, הגעה למסקנות, הסקה מן הפרט אל הכלל, חקר פרטים; (אלקטרוניקה) יצירת שדה חשמלי או מגנטי ללא מגע ישי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.