אי גמישות

חוסר הסתגלות לשינויים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גמישות חתולית — גמישות רבה, קלילות {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות — אלסטיות, כפיפות, נוחות מתיחה, תנועה קלה, קפיציות; סתגלנות, כושר הסתגלות, סובלנו …   אוצר עברית

  • גמישות הביקוש — שיעור השינוי בדרישה למוצר ביחס לשיעור השינוי במחירו {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות ההיצע — שיעור השינוי בכמות המוצעת של מוצר ביחס לשיעור השינוי במחירו {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות ההכנסה — שיעור השינוי בדרישה למוצר ביחס לשיעור השינוי בהכנסה {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות הייצור — שיעור השינוי בכמות המיוצרת ממוצר כלשהו (תפוקה) ביחס לשיעור השינוי בכמות החומרים מהם הוא עשוי (תשומה) {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות המחירים — שיעור השינוי במחיר מוצר ביחס לשיעור השינוי בכמות המוצעת ממנו {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות התחלופה — שיעור השינוי ברצון להמיר בין שני מוצרים ביחס לשיעור השינוי ביחס מחיריהם {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות צולבת — שיעור השינוי בדרישה למוצר ביחס לשיעור השינוי במחירו של מוצר אחר {{}} …   אוצר עברית

  • גמישות צולבת של הביקוש — שיעור השינוי בדרישה למוצר ביחס לשיעור השינוי במחירו של מוצר אחר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.