אי אורגני

דומם, לא אורגני, שאינו קשור לעולם החי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אורגני — adj. של גוף החי או הצומח; בלתי נפרד, קשור בקשר אמיץ, מחובר; חיוני, יסודי, הכרחי, נחוץ; גופנ …   אוצר עברית

  • באופן אורגני — בכל הקשור לגוף החי או הצומח …   אוצר עברית

  • באופן לא אורגני — בצורה אנאורגנית {{}} …   אוצר עברית

  • זבל אורגני — חומרי דישון לטיוב האדמה, זבל טבעי מן החי והצומח {{}} …   אוצר עברית

  • חומר אורגני — חומר שמקורו מהחי או מהצומח {{}} …   אוצר עברית

  • כחלק אורגני — s{{}} …   אוצר עברית

  • לא אורגני — אנאורגני, אינו קשור לחי …   אוצר עברית

  • אנאורגני — adj. לא אורגני, שאינו אורגני, אינו קשור לחי, קשור לעולם הדומ …   אוצר עברית

  • אורגניציזם — תיאוריה רפואית לפיה לכל הסימפטומים של מחלה מסוימת יש מקור אורגני; השקפה לפיה החברה היא ישות אוטונומית הנוהגת כאורגניזם ביולוג …   אוצר עברית

  • אורצאין — חומר צבע אורגני חום אדמד …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.