חדיש

adj. מודרני, עכשווי, חדש ביותר, מעודכן, עדכני, חדשני, אפנתי, מתקדם, בן-זמננו, של הזמן החדש, ברוח הזמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חדש חדיש ומחודש — חדיש ביותר, מודרני {{}} …   אוצר עברית

  • חדש — 1 adj. ראשוני, מודרני, חדיש, לא מוכ 2 v. להכניס חידושים, לעשות לחדיש; לשפץ, לשפר, להקנות מראה חדש; להפעיל מחדש; להמציא, לגלו 3 v. לעבור שיפוץ, לקבל מראה חדש, להתרענן; ללבוש בגד חדש; לחזור לפעול לאחר הפסק 4 v. שופץ, שופר, רוענן, קיבל מראה חדש;… …   אוצר עברית

  • אולטרה-מודרני — מודרני ביותר, חדיש מאוד {{}} …   אוצר עברית

  • אין — 1 adj. עדכני, מעודכן, בעניינים, חדש, חדשני, חדיש, אפנתי, מתקדם, בן זמננו, ברוח ההווה, של הזמן החדש, המודה האחרונ 2 prep. לא קיים, חסר, נעדר, נפקד, לא מצוי; לא, לאו, מלת שלילה; אי אפשר, אסור, לא ייתכן, נבצר מ , נמנע מ , לא מסוגל; ללא, נטול, בלא,… …   אוצר עברית

  • איני — 1 adj. עדכני, מעודכן, בעניינים, חדש, חדשני, חדיש, אפנתי, מתקדם, בן זמננו, ברוח ההווה, של הזמן החדש, המודה האחרונ 2 prep. לא קיים, חסר, נעדר, נפקד, לא מצוי; לא, לאו, מלת שלילה; אי אפשר, אסור, לא ייתכן, נבצר מ , נמנע מ , לא מסוגל; ללא, נטול, בלא,… …   אוצר עברית

  • חדשני — adj. מודרני, עכשווי, חדיש, חדש ביותר, מעודכן, עדכני, אפנתי, מתקדם, בן זמננו, של הזמן החדש, ברוח הזמ …   אוצר עברית

  • טלפון וידיאו — מכשיר טלפון חדיש בו המשוחחים יכולים לראות זה את זה {{}} …   אוצר עברית

  • מודרני — adj. חדש, חדשני, חדיש, אפנתי, מתקדם, בן זמננו, ברוח ההווה, של הזמן החדש, המודה האחרונה, אין, אינ …   אוצר עברית

  • מטבח אמריקאי — מטבח חדיש ומודרני {{}} …   אוצר עברית

  • מרכזייה ספרתית — מרכז חדיש של קווי טלפון המבוסס על רכיבים אלקטרוניים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.