חד-שכל

חריף, שנון, פיקח {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • שכל בריא — שכל ישר, היגיון, תבונה, שיקול דעת {{}} …   אוצר עברית

 • שכל — שכר לימוד, דמי חינו …   אוצר עברית

 • שכל — 1 v. להיעשות משוכל, להתחלף, להיעשות הפוך, להיעשות מוצל 2 v. ללמוד, לרכוש השכלה, לקנות דעת; להיעשות חכם יותר, להיעשות נבון; לנהוג בחכמה, לפעול בתבונה, לעשות נכון, להצלי 3 v. לשבת בשיכול רגליים, לשבת ישיבה מזרחית, להצליב רגליי 4 v. לשכול, לאבד ילד …   אוצר עברית

 • שכל חד — היגיון, חריפות, העמקה {{}} …   אוצר עברית

 • שכל ישר — היגיון, שיקול דעת {{}} …   אוצר עברית

 • שכל עקום — הגיון מסולף {{}} …   אוצר עברית

 • שכל פשוט — היגיון, מחשבה פשוטה {{}} …   אוצר עברית

 • רפיון שכל — חוסר שכל, טמטום, חלמאות, חוסר תבונה {{}} …   אוצר עברית

 • רפיסות שכל — רפיון שכל, טמטום, חלמאות, חוסר תבונה {{}} …   אוצר עברית

 • בהיר-שכל — נבון, חריף, פיקח, חכם, אינטליגנט {{}} …   אוצר עברית

 • ברפיון-שכל — בטמטום, מבלי לחשוב …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.