אטום

1 adj. לא שקוף, עמום, מט; סגור, סתום, חתום; לא נבוב, לא חלול, מלא; לא חדיר, אטים; לא מקשיב, לא שוע
2 אטימה, עשייה לבלתי חדיר, זיפות; סגירה, חסימה, סתימה, חתימ
3 יסוד, אבן הבניין של החומר, אבן בניין של פרודה, החלקיק הבסיסי השומר על תכונות היסו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אטום-לב — קשה לב, חסר רגישות, קשוח; קשה הבנה, חסר שכל {{}} …   אוצר עברית

  • אטום לאוויר — בלתי חדיר לכניסת תערובת גזים {{}} …   אוצר עברית

  • אטום לאור — לא מאפשר מעבר אור {{}} …   אוצר עברית

  • אטום למים — בלתי חדיר למעבר מים ולכניסתם {{}} …   אוצר עברית

  • אטום-אוזניים — לקוי שמיעה; קשה לב, נוקשה, חסר רגש {{}} …   אוצר עברית

  • הגה אטום — הגה לא קולי, הגה לא צלילי {{}} …   אוצר עברית

  • חדר אטום — חדר שנאטם לצורכי הגנה מפני התקפת גזים אפשרית (מלחמת המפרץ) {{}} …   אוצר עברית

  • נתקל בכותל אטום — אין עם מי לדבר, נתקל בחוסר יחס {{}} …   אוצר עברית

  • נתקל בקיר אטום — אין עם מי לדבר, נתקל בחוסר יחס {{}} …   אוצר עברית

  • עמד לפני קיר אטום — נתקל בהתנגדות, לא מצא אוזן קשבת {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.