אבל

1 conj. אך, אולם, אלא, ברם, למרות זאת; אכן, למעשה, לאמיתו של דבר, באמת, אמנ
2 v. להיות באבל, להיות שרוי ביגון על מות יקיר, להצטער, לחוש צער, להתעצב, להיות עצוב, לקונן, לבכות, לכאוב על אבדן-, לדאו
3 v. מתאבל, שרוי באבל, מצטער על מות יקיר, בוכה על-, מקונן, עצוב, מספיד, חש צער רב, שרוי ביגון, צם, שרוי בתענית, קודר ונוג
4 אבלות, צער על מות יקיר, שכול, יגון, מספד, עצב, כאב, בכי, קינה, צו
5 מתאבל, מי ששרוי ביגון על מות יקירו, מי ששרוי בצער רב, מי שכואב את אבדן קרובו, מקונן, מספיד, מי ששרוי בתענית, צ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.