אחשורוש

n. מלך פרסי קדום ששלט באימפריה הפרסית ומסופר עליו כי הוסת ע"י המן להרוג את כל היהודים בארצו אך חזר בו בעצת אשתו היהודייה אסתר (הדסה) המלכה (על פי מגילת אסתר)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ahasuerus — (Hebrew Name|אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ|Aḥašveroš|ʾĂḥašwērôš, Latin: Xerxes , Persian: Khashayarshah , commonly transliterated Achashverosh) is a name used several times in the Hebrew Bible, as well as related legends and apocrypha.Equivalence of the names… …   Wikipedia

  • Esther — oder Ester ist ein weiblicher Vorname. Inhaltsverzeichnis 1 Bedeutung und Herkunft 2 Feiertag 3 Abwandlungen 4 Bekannte Namensträgerinnen …   Deutsch Wikipedia

  • Xerxes I. — Relief des Xerxes am Eingang seines Palastes in Persepolis Xerxes I. (persisch ‏خشیارشا‎, altpersisch Hšayāŗšā, aramäisch Aḫšeweruš, hebräisch אחשורוש Achašwer …   Deutsch Wikipedia

  • Asuero — (hebreo: אחשורוש) es el nombre que recibe en el Libro de Ester (Biblia) el Rey con quien ella contrae matrimonio por consejo de su tutor y primo Mardoqueo. Se le ha identificado con Jerjes I. Tenía 127 provincias que se extendían desde la India… …   Wikipedia Español

  • Артаксеркс I — У этого термина существуют и другие значения, см. Артаксеркс. Артаксеркс I др. перс. Artaxšacā, др. греч. Ἀρταξέρξης Μακρόχειρ, лат. Artaxerxes Longimanus …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.