אחרית הימים

ימי העתיד, הזמן הבא {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • חזון אחרית הימים — חזון לימי העתיד, וגר זאב עם כבש {{}} …   אוצר עברית

  • ימות המשיח — אחרית הימים, תחיית המתים {{}} …   אוצר עברית

  • אפוקליפסה — חזון אחרית הימים, נבואות אחרית הימים, נבואות ימי המשיח, ספרות מסתורין עתידני …   אוצר עברית

  • End time — End time, End times, or End of days are the eschatological writings in the three Abrahamic religions and in doomsday scenarios in various other non Abrahamic religions. In Abrahamic religions, End times are often depicted as a time of tribulation …   Wikipedia

  • Jewish messianism — Messiah, Hebrew: מָשִׁיחַ‎; mashiah, moshiah, mashiach, or moshiach, ( anointed [one] ) is a term used in the Hebrew Bible to describe priests and kings, who were traditionally anointed with holy anointing oil as described in Exodus 30:22 25. For …   Wikipedia

  • Eschatologie — L eschatologie (du grec ἔσχατος / eschatos, « dernier », et λόγος / lógos, « parole », « étude ») est le discours sur la fin des temps. Il relève de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps,… …   Wikipédia en Français

  • Eschatologie Juive — Religion Religions abrahamiques : Judaïsme Christianisme Islam     …   Wikipédia en Français

  • Eschatologie juive — L eschatologie juive est un rameau de la pensée juive s intéressant à la destinée finale du peuple juif, et du monde en général. Selon la plupart des croyances relatives à ce sujet, la fin des jours (hébreu אחרית הימים a harit hayamim[1]) se… …   Wikipédia en Français

  • Eschatologique — Eschatologie L eschatologie (du grec ἔσχατος / eschatos, « dernier », et logos, « parole », « étude ») est le discours sur la fin des temps. Il relève de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers… …   Wikipédia en Français

  • Eschatologiquement — Eschatologie L eschatologie (du grec ἔσχατος / eschatos, « dernier », et logos, « parole », « étude ») est le discours sur la fin des temps. Il relève de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.