אחריות פלילית

חבות משפטית על פי חוק העונשין והסדרים עונשיים אחרים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בר-אחריות פלילית — ניתן להאשימו בעבירה פלילית, בר עונשין {{}} …   אוצר עברית

  • אוטומטיזם בלתי-שפוי — העדר רצייה בשל מחלת נפש, דחף לאו בר כיבוש (מצב המונע הטלת אחריות פלילית) {{}} …   אוצר עברית

  • אוטומטיזם שפוי — העדר רצייה שלא בשל מחלת נפש (מצב המונע הטלת אחריות פלילית) {{}} …   אוצר עברית

  • אי שפיות — שיגעון, טירוף הדעת (מצב המונע הטלת אחריות פלילית) {{}} …   אוצר עברית

  • אי שפיות זמנית — שיגעון ארעי (מצב שעשוי למנוע הטלת אחריות פלילית) {{}} …   אוצר עברית

  • דחף לאו בר-כיבוש — אימפולס פנימי בלתי ניתן לשליטה, אוטומטיזם בלתי שפוי (מצב המונע הטלת אחריות פלילית) {{}} …   אוצר עברית

  • העדר רצייה — ביצוע פעולה ללא חופש בחירה מינימלי (מצב המונע הטלת אחריות פלילית) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.