אחריות

היות אחראי, מסירות, נאמנות, מוסריות, מהימנות, שיקול-דעת, מחויבות; ערבות; כתב ערבות, ערוב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחריות מוניציפלית — אחריות של הרשות המקומית, אחריות כלפי תושבי העיר {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות משקית — אחריות קולקטיבית, אחריות של כולם {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות מיניסטריאלית — אחריות השר על כל הקשור במשרד עליו הוא אחראי, אחריותו של שר כלפי האזרחים {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות קולקטיבית — אחריות משותפת, הציבור כולו נושא באחריות {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות בלתי מוגבלת — חבות משפטית מלאה, אחריות מוחלטת {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות חוקית — חבות משפטית, אחריות שנקבעה בחוק {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות חמורה — חבות משפטית נרחבת, אחריות קפידה {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות מוגברת — חבות משפטית מורחבת, אחריות מיוחדת {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות מיוחדת — חבות משפטית גבוהה במיוחד, אחריות מוגברת {{}} …   אוצר עברית

  • אחריות מלאה — חבות משפטית שאיננה נחלקת עם אחרים; אחריות בלתי מוגבלת {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.