אחראי

1 adj. מסור, בעל תחושת אחריות, מוסרי, מהימן, נאמן, שקול; ערב; נושא באחריות, צריך לתת דין וחשבו
2 n. ממונה, מנהל, בוס, מפקד, אדון, מעביד, מעסיק, משגיח, מפקח, מחזיק במושכות, שלי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחראי אביזרים — עובד בתיאטרון שתפקידו לדאוג לאביזרים השונים שזקוקים להם השחקנים על הבמה {{}} …   אוצר עברית

  • לא אחראי — לא לוקח אחריות {{}} …   אוצר עברית

  • תפקיד אחראי — תפקיד הדורש אחריות ומחויבות רבה מצד נושאו {{}} …   אוצר עברית

  • הקולר תלוי בצווארו — אחראי {{}} …   אוצר עברית

  • עורך-עיתון — אחראי על מבנה העיתון ותוכנו, אחראי על צוות הכתבים {{}} …   אוצר עברית

  • עורך-ראשי — אחראי על מבנה העיתון ותוכנו, אחראי על צוות הכתבים {{}} …   אוצר עברית

  • עריבה — אחראי, נותן הבטחה; אחראי לפירעון חו …   אוצר עברית

  • בעל-אחריות — אחראי, מסור, מהימן; ממונה, מפקח, משגיח {{}} …   אוצר עברית

  • מטאטא חדש — אחראי או מנהל חדש המנסה לשנות את סדרים ונוהלים {{}} …   אוצר עברית

  • מנהל כספים — אחראי על מערך הכספים, גזבר, קופאי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.