אחסון

שמירה, הכנסה למחסן, החזקה במחסן, החסנה, אחסנה; אגירה, החזקת מלאי, צבירה, שמירת רזרוו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחסון מידע — שמירת נתונים במחשב {{}} …   אוצר עברית

  • יחידת אחסון — שם כללי לאחד מאמצעי אחסון הנתונים במחשב (כמו דיסק) {{}} …   אוצר עברית

  • אמצעי אחסון — שם כולל להתקנים עליהם ניתן לשמור מידע {{}} …   אוצר עברית

  • יכולת אחסון — כמות המידע המקסימלית אותה ניתן לאחסן בזיכרון (נמדד בבתים) {{}} …   אוצר עברית

  • שטח אחסון — מחסן, שטח המיועד להחזקת כלים ומלאי {{}} …   אוצר עברית

  • איסום — אחסון, אחסנה, הנחה באסם, מילוי הממגורה, הכנסת תבואה למחס …   אוצר עברית

  • אסום — אחסון, אחסנה, הנחה באסם, מילוי הממגורה, הכנסת תבואה למחס …   אוצר עברית

  • ייצוג הקסדצימלי — אחסון מספר או הצגתו על פי בסיס שש עשרה (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

  • מחסן — מקום אחסון, חדר אחסון, אפסנאות, מאגר, מלאי, מצבור, ממגורה, אס …   אוצר עברית

  • אוגר אריתמטי — רגיסטר שייעודו אחסון נתונים חשבוניים להגברת קצב ביצוע הפעולות האריתמטיות במחשב {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.