אחידות

זהות, שוויון, דמיון, היות אחיד; קביעות, חוסר שינוי; תיאום, עקביות; הרמוניה, קשר פנימ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחידות דעים — הסכמה, תמימות דעים {{}} …   אוצר עברית

  • הומוגניות — אחידות, דמיון, אותו מין, דמיון בתכונות, דמיון באיכו …   אוצר עברית

  • מונוליתיות — אחידות, שלמות, מקשה אחת, חטיבה אח …   אוצר עברית

  • אחד — 1 1, המספר הראשון במספרים השלמים, אחרי 0 ולפני 2; יחיד, בודד; מישהו, אדם מסוים, פלונ 2 v. חובר, קושר, אוגד, מוזג, זווג, הובא בברית, היה לאחד, הוצמד, צורף; הפך לאחיד, נעשה אחי 3 v. להתחבר, להתקשר, להתאגד, להתמזג, להזדווג, לבוא בברית, לפעול יחד,… …   אוצר עברית

  • אחדות — איחוד, שיתוף, ליכוד; הסכמה כללית, סולידריות; הרמוניה, אחידות, עקביות, חיבור, קשר פנימ …   אוצר עברית

  • אי לכידות — חוסר אחידות, חוסר רצף, חוסר קשר, בלבול {{}} …   אוצר עברית

  • איזוטרופיזם — (פיסיקה) אחידות של תכונות או מאפיינים לאורך כל הצירים (למשל מוליכות) ; (זואולוגיה) היות בעל צורה סתמית (בה אין עדיפות לציר מסוים) ובלתי מוגדרת במרחב (למשל בע ח כדורי) …   אוצר עברית

  • באופן לא אחיד — ללא אחידות, בצורה לא חלקה, לא אותו דבר {{}} …   אוצר עברית

  • האחדה — איחוד, מיזוג, שילוב, הבאת אחידות, מתן צורה אחידה, תקינה, יצירת תקנון, קביעת תוכן אחי …   אוצר עברית

  • הומוגני — adj. אחיד, דומה, בעל אחידות, שיש בו הומוגניות, אותו מין, דומה בתכונות, דומה באיכו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.