אחזור

שליפת נתונים במחשב, קריאה, החזרה, הצלה, תיקון, השבה, קבלה בחזרה, שחזו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחזור מידע — הצגת נתונים שנשלפו מזיכרון המחשב, שיטות לאחסנת מידע במחשב ושליפתו {{}} …   אוצר עברית

  • אחזור מסמכים — שליפת מסמכים המאוחסנים בזיכרון המחשב {{}} …   אוצר עברית

  • זמן אחזור — הזמן הדרוש למציאת נתונים בזיכרון המשני והטענתם בזיכרון הראשי (מחשבים) {{}} …   אוצר עברית

  • שחזור קובץ — אחזור אסופת מידע ממוחשבת {{}} …   אוצר עברית

  • בסיס נתונים — מאגר בו הנתונים מאוחסנים בצורה המאפשרת שמירה אחזור מיון ועיבוד יעילים {{}} …   אוצר עברית

  • סקטור פגום — יחידת אחסון בדיסק או בדיסקט אשר נהרסה מסיבה כלשהיא ואינה מאפשרת שמירת או אחזור נתונים {{}} …   אוצר עברית

  • שלף — 1 v. להוציא במהירות, למשוך החוצה בכוח, לעקור, לתלוש; לאחזר (נתונים במחשב) ; לחלוץ (נעל, פקק) ; לירות מהמות 2 v. להיות מוצא במהירות, להימשך החוצה בכוח, להיעקר, להיתלש; לעבור אחזור (במחשבים) ; להיחלץ (נעל, פקק) ; להיירות מהמות 3 חלק הקנה שנשאר אחרי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.