אחוז חלחלה

מזועזע, מצומרר, מבועת, נפחד {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחוז רעד — רועד, פוחד, אחוז חלחלה {{}} …   אוצר עברית

  • חלחל — 1 v. חדר אליו , נספג בו , עבר דרכו , הסתנן אליו 2 v. לחדור, לפעפע, להסתנן, להיספג, להיכנס, להעמיק, לעבור; לגרום חלחלה, לזעזע, להרעיד, להרטי 3 v. לרעוד, לרטוט, להיות אחוז חלחלה, להצטמרר, להזדעזע, להיבהל, להתמלא חיל ורעד …   אוצר עברית

  • התחלחלות — רעידה, ריטוט, היות אחוז חלחלה, הצטמררות, הזדעזעות, היבהלות, חיל ורעד …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.