אחוז

1 adj. מוחזק, תפוס, לכוד, אוחזים בו; תקוף, מוכה, הלום; מחובר, מרותק, דבוק, צמו
2 חלק, מאית, כמות מסוימת, מספר מסוים, פרוסנט, פרוצנט, %

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחוז בולמוס — אחוז אמוק, נטרף, לא יכול להפסיק {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז החסימה — אחוז מינימלי הנדרש כדי לקבל נציגות {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז דיבוק — אובססיבי, אחוז טירוף ביחס לנושא, משוגע לדבר {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז טירוף — מטורף, משתולל, אחוז טירוף {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז רעד — רועד, פוחד, אחוז חלחלה {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז בחילה — חש רצון להקיא, נגעל {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז בעתה — מבועת, מבוהל מאוד, מזועזע, מוכה אימה {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז גבייה — היחס בין סכום החובות שנפרעו במשך תקופה מסוימת לסך החובות בראשית התקופה {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז התפעלות — מתפעל מאוד, מתלהב, מתפעם, המום {{}} …   אוצר עברית

  • אחוז חלחלה — מזועזע, מצומרר, מבועת, נפחד {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.