התפלגות

תפוצה, נפיצות, נפוצות, מידת השכיחות, תדירות ההופעה; התפצלות, התחלקות; פילוג, פירוד, שיסו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • התפלגות נורמאלית — התפלגות סימטרית המתוארת בדיאגרמת פעמון, מצב שבו מרבית האוכלוסייה מרוכזת סביב הממוצע והיא קטנה ככל שמתרחקים ממנו, עקומת גאוס {{}} …   אוצר עברית

  • התפלגות נורמלית — התפלגות סימטרית המתוארת בדיאגרמת פעמון, תרשים המעיד על כך שמרבית האוכלוסייה מרוכזת סביב הממוצע והיא קטנה ככל שמתרחקים ממנו, עקומת גאוס {{}} …   אוצר עברית

  • התפלגות פואסון — התפלגות שלמים שבה הממוצע והשונות שווים לערך הפרמטר {{}} …   אוצר עברית

  • התפלגות ההכנסה — התחלקות ההכנסות מהם נהנים משקי הבית בקטגוריות קבועות ע פ גובהן {{}} …   אוצר עברית

  • התפצלויות — התפלגות, התחלקות, התפרדות, פילוג, פירוד, שיסוע, פיצול, פירוד, פילו …   אוצר עברית

  • התפצלות — התפלגות, התחלקות, התפרדות, פילוג, פירוד, שיסוע, פיצול, פירוד, פילו …   אוצר עברית

  • מבנה הון — התפלגות ההון העצמי וההון הזר של עסק {{}} …   אוצר עברית

  • מבנה פיננסי — התפלגות ההון העצמי וההון הזר של עסק כולל נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות {{}} …   אוצר עברית

  • Opinion polling for the Israeli legislative election, 2009 — This article provides a collection of opinion polls that were conducted relating to the Israeli legislative election, 2009. Notes Israeli law requires a 2% threshold (yielding a minimum of two seats) for a party to be seated in the Knesset.… …   Wikipedia

  • ביקוע — ניפוץ, חיתוך, פיצוח, ביתוק, בקיעה, התפצלות, התפלגות, שיסוע, קיצוץ, כריתה, פריס …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.