אחד-אפס

נקודת-יתרון לזכות, ניצחון, זכייה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אחד אפס לטובתו — הוא צודק; הוא המנצח, הוא הזוכה {{}} …   אוצר עברית

  • אחד-אפס לטובת — נקודת יתרון לזכות, ניצחון, זכייה {{}} …   אוצר עברית

  • List of numbers in various languages — The following tables list the names and symbols for the numbers 0 through 10 in various languages and scripts of the world. Where possible, each language s native writing system is used, along with transliterations in Latin script and other… …   Wikipedia

  • Nombres Dans Le Monde — Tableau présentant au travers des nombres un échantillon des langues et des écritures du monde. Sommaire 1 Notes et références 2 Voir aussi 2.1 Blocs de caractères Unicode contenant des chiffres ou nombres …   Wikipédia en Français

  • Nombres dans le monde — Tableau présentant au travers des nombres un échantillon des langues et des écritures du monde. Sommaire 1 Notes et références 2 Voir aussi 2.1 Articles connexes 2 …   Wikipédia en Français

  • כל זב ומצורע — כל אחד, כל אפס, כל כלומניק {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.