אזרחי

adj. של אזרח, של אזרחים, ציבילי; לא צבאי; לא פלילי; לא דתי; חופשי, רגיל (לבוש)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הליך אזרחי — משפט אזרחי, צעד במשפט אזרחי, פרוצדורה אזרחית {{}} …   אוצר עברית

  • פסד אזרחי — החלטה של ביהמ ש בעניין אזרחי, פס ד בהליך אזרחי {{}} …   אוצר עברית

  • פסק דין אזרחי — החלטה של ביהמ ש בעניין אזרחי, פסק דין בהליך אזרחי {{}} …   אוצר עברית

  • בית-משפט אזרחי — טריבונל ממלכתי אזרחי בו מתנהלים משפטים, בימ ש {{}} …   אוצר עברית

  • גוף אזרחי — ארגון אזרחי, ארגון שאינו צבאי {{}} …   אוצר עברית

  • גורם אזרחי — ארגון אזרחי או אזרח {{}} …   אוצר עברית

  • סדר דין אזרחי — הפרוצדורה של ניהול משפטים אזרחיים, דיון אזרחי {{}} …   אוצר עברית

  • ערעור אזרחי — הליך בו ביהמ ש דן בערעור על פסק דין בעניין אזרחי, ע א {{}} …   אוצר עברית

  • תיק אזרחי — משפט בעניין אזרחי, ת א {{}} …   אוצר עברית

  • דיון אזרחי — הפרוצדורה של ניהול משפטים אזרחיים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.