השתתפות

לקיחת חלק, נטילת חלק, היות שותף, שיתוף פעולה, התחברות, הצטרפות, הסתפחות, התערבו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • השתתפות פסיבית — השתתפות כצופה מהצד, אדישות, סטטיסטיות, אי התערבות {{}} …   אוצר עברית

  • השתתפות סמלית — תשלום פחות ערך עבור השתתפות באירוע {{}} …   אוצר עברית

  • השתתפות בהלוואה — מתן חלק מסכום ההלוואה {{}} …   אוצר עברית

  • השתתפות בצער — ניחום אבלים, הבעת צער, השמעת דברי תנחומים {{}} …   אוצר עברית

  • השתתפות עצמית — חלק משיעור הנזק שהמבוטח צריך לשלם מכיסו {{}} …   אוצר עברית

  • דמי השתתפות — תשלום עבור השתתפות באירוע; תשלום עבור חלק מתיקון הנזק {{}} …   אוצר עברית

  • אי השתתפות — אי לקיחת חלק {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר השתתפות — s{{}} …   אוצר עברית

  • יחידת השתתפות — מידת שותפות בנכסיה רווחיה והפסדיה של קרן נאמנות {{}} …   אוצר עברית

  • שיעור השתתפות — אחוז המשתתפים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.