אזעקה

צפירה, סירנה, אות אזהרה, קריאה להיכנס למקלטים, התרעה על צורך בכוננות, מתן התרא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אות-אזעקה — פעמון אזעקה; צליל אזעקה {{}} …   אוצר עברית

  • אות אזעקה — קול של צופר או סירנה המושמע בעת סכנה, סימן המהווה אזהרה {{}} …   אוצר עברית

  • מנגנון אזעקה — מנגנון התראה, מערכת הנותנת אותות אזהרה {{}} …   אוצר עברית

  • מערכת אזעקה — מנגנון התראה, מערכת הנותנת אותות אזהרה {{}} …   אוצר עברית

  • מתקן אזעקה — s{{}} …   אוצר עברית

  • נורת אזעקה — נורה אשר הידלקותה מהווה אות סכנה {{}} …   אוצר עברית

  • פעמון אזעקה — פעמון המשמיע צלצולו כאות אזהרה, פעמון המתריע על צורך בכוננות {{}} …   אוצר עברית

  • צופר אזעקה — סירנה {{}} …   אוצר עברית

  • צפירת אזעקה — קול התראה אודות סכנה, סירנה {{}} …   אוצר עברית

  • אזעקת שוא — אזעקה שאין לה סיבה, אזהרה שהתגלתה כשגויה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.