אזכרה

הזכרה, העלאת זכר מת, כיבוד זכר המת, טקס לציון יום השנה למוות, טקס גילוי מצב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Midrash Eleh Ezkerah — Rabbinic Literature Talmudic literature Mishnah • Tosefta Jerusalem Talmud • Babylonian Talmud Minor tractates Halakhic Midrash Mekhilta de Rabbi Yishmael (Exodus) Mekhilta de Rabbi Shimon (Exodus) Sifra (Leviticus) Sifre (Numbers Deuteronomy)… …   Wikipedia

  • Azkara — Ner neshama …   Wikipédia en Français

  • השתטח על קבר — עלה לקבר לערוך אזכרה …   אוצר עברית

  • השתטח על קברו — עלה לקברו, קיים אזכרה {{}} …   אוצר עברית

  • יום השלושים — יום אזכרה וגילוי מצבה, היום בו מלאו שלושים למותו {{}} …   אוצר עברית

  • תפילת יזכור — תפילת אזכרה, תפילה לזכר נפטרים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.