אזכור

התייחסות, הזכרה, ציון, רמיזה, הסבת תשומת הלב; מראה-מקום, אסמכתא, סימוכין; העלאת זכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • זכר לחורבן — אזכור חורבן בית המקדש; שריד מדבר גדול {{}} …   אוצר עברית

  • פרסום ברשומות — אזכור בקבצים הרשמיים של ממשלת ישראל {{}} …   אוצר עברית

  • ירום הודו — תואר כבוד לאחר אזכור שמו של בן אצולה {{}} …   אוצר עברית

  • מסר — 1 v. להינתן, להיות מוענק; לעבור לרשות , להיות מוגש, להיות מופנה; להיות מועבר (מסר, ידיעה) 2 v. להקדיש עצמו ל , לעסוק באופן בלבדי, להשקיע את כל מרצו, להתמכר; להרעיף תשומת ל 3 v. לתת, להעניק, להעביר, לשלוח, להמציא, להגיש, להביא; לספר, להודיע, לומר …   אוצר עברית

  • מקור — 1 חומר ביבליוגרפי, סימוכין, מראה מקום, כתבה מצוטטת, אסמכתא, אזכור, ספר, מאמ 2 חרטום, פי הציפור, פה קרני וח 3 מוצא, ראשית, שורש, מחצבת, מולדת, משאב; אורגינל, דבר שאינו העתק; מעיין, עין, נביע 4 צורה יסודית, צורה בסיסית, הצורה הלשונית ממנה נגזרות… …   אוצר עברית

  • סימוכין — הוכחה, עדות, ראיה, אימות, חיזוק, תמיכה, אסמכתא, ציון, אזכור, מראה מקום, ציטט …   אוצר עברית

  • סמוכין — הוכחה, עדות, ראיה, אימות, חיזוק, תמיכה, אסמכתא, ציון, אזכור, מראה מקום, ציטט …   אוצר עברית

  • צטוט — הבאת ציטטה, הבאת מובאה, אזכור, הזכרה, העתקה, חזרה על; ציטטה, מובאה, סימוכין, אסמכת …   אוצר עברית

  • צטטה — מובאה, הבאה, ציטוט, אזכור, קטע המובא כלשונו ממקור אחר, ראיה, סימוכין, אסמכת …   אוצר עברית

  • ציון — 1 n. ירושלים, מלכות יהודה; ארץ ישראל, מדינת ישראל, ישרא 2 אינדקס, מספר או אות הנרשמים בצד אות לשם ייחודה מאחרות; מצבה, זיכרון, י 3 סימון, התוויה, רישום, הגדרה, קביעה; דירוג, הערכה; הזכרה, אזכור, הצבעה על, הדגשה, הבלט 4 סימן, אות, תו, תמרור; מספר… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.