אזור מגורים

שטח המשמש לדיור, תחום בו נמצאים בתי מגורים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • רובע-מגורים — אזור שמרוכזים בו רוב הבתים בעיר {{}} …   אוצר עברית

  • רמת אביב — אזור מגורים בצפון תל אביב {{}} …   אוצר עברית

  • פרבר — שכונה בקצה העיר, קריה, אזור מגורים בקצה העיר, שכונה נלווית לעיר, סביב …   אוצר עברית

  • פרוור — שכונה בקצה העיר, קריה, אזור מגורים בקצה העיר, שכונה נלווית לעי …   אוצר עברית

  • פרור — 1 גרגר, גרגיר, שחק, חלקיק, דבר קטן, טיפה, מעט, קורט, קורטוב; פריכה, פירוק, מעיכ 2 שכונה בקצה העיר, קריה, אזור מגורים בקצה העיר, שכונה נלווית לעי …   אוצר עברית

  • שכונת קוטג'ים — אזור של בתי מגורים חד משפחתיים צמודים (בד כ בני שתי קומות) {{}} …   אוצר עברית

  • שכונה — סביבה, שיכון, אזור בתוך יישוב, פרבר, אזור בתי מגורים, התיישבו …   אוצר עברית

  • שיכון — דיור, מחיה, חיים, קביעת מקום מגורים, הושבה בדירה; קבוצת בניינים, שכונה, אזור בנו …   אוצר עברית

  • שכון — דיור, מחיה, חיים, קביעת מקום מגורים, הושבה בדירה; קבוצת בניינים, שכונה, אזור בנו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.