הקלה

הרגעה, ארגעה, שיכוך, פורקן, רווחה; המעטת כובד, עשיית דבר קל; העלבה, הלבנת פנים, זלזו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הקלה בכבוד — זלזול, המעטה בערך {{}} …   אוצר עברית

  • הקלה בעונש — הפחתת העונש, הקטנת העונש {{}} …   אוצר עברית

  • בדרך הקלה — בקלות, ללא קשיים מיוחדים, ללא מאמץ {{}} …   אוצר עברית

  • המתקת דין — הקלה, הנחה, המעטה בעונש {{}} …   אוצר עברית

  • המתקת עונש — הקלה, הנחה, המעטה בעונש {{}} …   אוצר עברית

  • חצי נחמה — הקלה, הרגעה, רווחה {{}} …   אוצר עברית

  • לפנים משורת הדין — הקלה בעונש, שיפוט שלא על פי החוק הכתוב, נהיגה במידת הרחמים, סלחנות, ותרנות {{}} …   אוצר עברית

  • רוחה — הקלה; נוחיות, נוחות, שפע, עושר, ממון, קלו …   אוצר עברית

  • קל — 1 adj. לא כבד, שמשקלו נמוך; לא קשה, פשוט, לא מורכב, לא מסובך, בנקל, נוח; מהיר, זריז, קלי 2 v. לגרום הקלה, להקטין, להפחית, להוריד, להרגיע, לשכך, להחליש, להפיג, להשקיט, להקליש, לרכך, להרפות, לשחרר לחץ; לעזור, לסייע, להועיל; להנעים; לוותר, לא להחמיר …   אוצר עברית

  • רווח — 1 adj. מצוי לרוב, שכיח, נפוץ, רגיל, שגרתי, מקובל, יום יומי, שייך לזרם, בנטייה הכללי 2 n. שם משפח 3 v. להשתכר, לקבל משכורת, לקבל שכר, להנות מהכנסה, להתפרנס, להתכלכל; לעשות כסף, להפיק רווחים; לזכות, לקבל, להשיג, ליהנות מ 4 v. לנשום לרווחה, להירגע,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.