אביונות

עוני, דלות, חוסר-כל, קבצנות, נצרכות, מצוקה-כלכלית, מסכנות, אומללו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אומללות — מסכנות, סבל, מצוקה, מצב מעורר רחמים, חוסר ישע, אביונות, עוני, דלו …   אוצר עברית

  • דלות — עליבות, מסכנות, אומללות, מרות נפש; צמצום, מוגבלות; עוני, אביונות; כחישות, רזון, חלישו …   אוצר עברית

  • מחסור — חוסר, קוצר, גירעון, היעדר; עוני, דלות, ריש, אביונות, מסכנות; צורך, כורח, חיוניות, הכר …   אוצר עברית

  • ניצרכות — הזדקקות לעזרה, עוני, דלות, אביונות, מצוקה כלכלית, מחסור, דוחק, צורך בסיו …   אוצר עברית

  • נצרכות — הזדקקות לעזרה, עוני, דלות, אביונות, מצוקה כלכלית, מחסור, דוחק, צורך בסיו …   אוצר עברית

  • עוני — דלות, ריש, אביונות, מחסור, חוסר כול, מצוקה, דוחק, צמצום, קשיים כלכליים; אומללות, מסכנות, סבל, ייסורי …   אוצר עברית

  • עוניו — דלות, ריש, אביונות, מחסור, חוסר כול, מצוקה, דוחק, צמצום, קשיים כלכליים; אומללות, מסכנות, סבל, ייסורי …   אוצר עברית

  • עוניי — דלות, ריש, אביונות, מחסור, חוסר כול, מצוקה, דוחק, צמצום, קשיים כלכליים; אומללות, מסכנות, סבל, ייסורי …   אוצר עברית

  • עונייו — דלות, ריש, אביונות, מחסור, חוסר כול, מצוקה, דוחק, צמצום, קשיים כלכליים; אומללות, מסכנות, סבל, ייסורי …   אוצר עברית

  • עניות — עוני, דלות, ריש, אביונות, חוסר כל, קבצנות, חיזור על הפתחים, אומללות, עליבו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.