הצבה

1 מיקום, שיבוץ, ייצוב, מתן תפקיד; העמדה, הקמה, הנחה, השמה, הצג
2 קביעת מספר במקום אות (אלגברה)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הצבה מחדש — sss{{}} …   אוצר עברית

  • איוש — השמה, שיבוץ, הכנסה לתפקיד, הסדרת משרה, סטפינג, הצבה למשרה, הצבה, קביעה במקום מסוי …   אוצר עברית

  • השמה — מיקום, הנחה, שימה, שיבוץ, הצבה, יישוב; הצבה לתפקיד חדש, הסדרת משר …   אוצר עברית

  • סטפינג — איוש, השמה, שיבוץ, הכנסה לתפקיד, הסדרת משרה, הצבה למשרה, הצבה, קביעה במקום מסוי …   אוצר עברית

  • אתר — 1 v. למצוא, לאכן, למקם, לזהות, לגלות; לקבוע גבולות, לתחום, להגביל במקום, לסמן, לבוד 2 v. נמצא, אוכן, מוקם, זוהה, נתגלה; נקבעו גבולותיו, נתחם, הוגבל במקום, סומן, בוד 3 {{}}C 4 מיקום, מקום, כתובת (אינטרנט) , מתחם, תחום; הצבה, מערכה, מערכת; מקום… …   אוצר עברית

  • היצג — תצוגה, תערוכה, מצג; אקספוזיציה, פיתוח נושא ביצירה מוסיקלית; העמדה, הצבה, הצג …   אוצר עברית

  • העמדה — ייצוב, הצבה, מיקום, הנחה, הצגה; הקמה, הזקפה, הבלטה, גרימת זקפה; הפעלה, יסוד, כינון, הקמ …   אוצר עברית

  • הצג — תצוגה, תערוכה, מצג; אקספוזיציה, פיתוח נושא ביצירה מוסיקלית; העמדה, הצבה, הצג …   אוצר עברית

  • הצגה — העלאת מחזה, הופעת תיאטרון; הצבה, העמדה, בניית תצוגה; עשיית היכרות, העמדת אדם לפני אחרי …   אוצר עברית

  • הקצאה — הפרשה, חלוקה, העברה, ייחוד, הועדה, הקצבה, הפקדה, הצבה למטרה מסוימת, מינו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.