אותה

1 prep. את ההיא, את הזו, את הזאת, את המוזכרת לעיל, את הנ"ל, את המסוימת, לא את האחר
2 pron. דומה, זהה, לא שונה, לא אחרת; ההיא, הזו, הזאת, זו משם, המסוימת, ה-, ממש היא, ממש ז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.