אושוויץ

n. מחנה ריכוז והשמדה נאצי בדרום מערב פולי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אושוויץ-בירקנאו — אושוויץ, מחנה ריכוז והשמדה נאצי בדרום מערב פולין {{}} …   אוצר עברית

  • Synagogue de Nancy — Façade de la synagogue de Nancy ; on peut y lire l inscription : « Tu aimeras ton prochain comme toi même » (Lévitique 19:18). Présentation Culte juif …   Wikipédia en Français

  • Synagogue de nancy — Façade de la synagogue de Nancy ; on peut y lire l inscription : « Tu aimeras ton prochain comme toi même » (Lévitique 19:18) …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.