הסתמכות

הישענות, תלותיות, תלות, היסמכות, היתמכות; סימוכין, אסמכתא, מובאות, מקורות-עז

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אמון הציבור — הסתמכות של הציבור, ביטחון שחש הציבור {{}} …   אוצר עברית

  • ידיעה אישית — הסתמכות על הידע הפרטי, ידיעה שאינה נובעת ממקור חיצוני {{}} …   אוצר עברית

  • אסמכתא — הוכחה, ראיה, קטע עליו מסתמכים, סמך, סעד, מקום הסתמכות; סימוכין, מובאה, ציטו …   אוצר עברית

  • אסמכתה — הוכחה, ראיה, קטע עליו מסתמכים, סמך, סעד, מקום הסתמכות; סימוכין, מובאה, ציטו …   אוצר עברית

  • הישענות — היות נשען, היות שעון, היתמכות, הסתמכות, תלות, תלותיו …   אוצר עברית

  • היתלות — תלות, הישענות, הסתמכות, היסמכות, היתמכות; השתייכות, שיוך; היתפסות בתלייה, היות תלו …   אוצר עברית

  • השענות — היות נשען, היות שעון, היתמכות, הסתמכות, תלות, תלותיו …   אוצר עברית

  • התבססות — התייצבות, התחזקות כלכלית, השתקעות, התארגנות, השתרשות; הסתמכות, הישענות, היתמכו …   אוצר עברית

  • התלות — תלות, הישענות, הסתמכות, היסמכות, היתמכות; השתייכות, שיוך; היתפסות בתלייה, היות תלו …   אוצר עברית

  • טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים — בדיקה אישית עדיפה על הסתמכות על דברי אחרים {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.