הנחה

1 הפחתה במחיר, הורדה, הפחתה, הקטנה, צמצום, החזר, ניכוי, ניכיון; מנוחה, הקלה, ארגעה, פורק
2 ירושה, מורשה, תורשה, עיזבון, נחלה, נכסי המת; מינוח, קביעת מונחים, מתן משמעות למיל
3 שימה, מיקום, שיבוץ; השערה, היפותיזה, הסבר לתופעה, תיאוריה, תזה, אמונה בסיסית, דעה, סבר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הנחה מוטעית — הנחה שגויה בבסיסה, השערה לא נכונה {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה שגויה — הנחה מוטעית בבסיסה, השערה לא נכונה {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה יסודית — תפיסה בסיסית, אקסיומה, הנחה ברורה מראש {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה את התכנית — שימש כמנחה התכנית, העביר את קטעי הקישור בתכנית {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה כוללת — עיקרון מנחה (בלוגיקה) {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה מוקדמת — השערה שממנה יוצאים, אמונה בסיסית {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה מראש — השערה ראשונית {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה משפטית — חזקה הנוגעת להוכחת יסודות משפטיים {{}} …   אוצר עברית

  • הנחה עובדתית — חזקה הנוגעת להוכחת יסודות עובדתיים {{}} …   אוצר עברית

  • יצא מתוך הנחה — התבסס על הנחה מקדמית, העריך, סבר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.