המוניות

וולגריות, גסות, בוטות; מציאות, שכיחות, רגילות, פשטו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הדיוטות — המוניות, פשטות, רגילות, שגרתיות, עממיות, חוסר מומחיות, חוסר מקצועיו …   אוצר עברית

  • וולגריות — המוניות, גסות, גסות רוח, פשטות, חספוס, חוסר עידון, חוסר תרבות, חוסר נימוס, עממיו …   אוצר עברית

  • עדריות — המוניות, חוסר ארגון, חוסר עצמאיות, היסחפות, היגררות, הליכה עם הזר …   אוצר עברית

  • גדישה — דחיקה, ציפוף, המוניות, עומס; מלאות, הימלאות עד אפס מקום, הפרזה, מידה יתיר …   אוצר עברית

  • גודש — עומס, דוחק, צפיפות, המוניות; מלאות, הימלאות עד אפס מקום, עודף, שפע, ית …   אוצר עברית

  • גסות — חספוס, חוסר טקט, וולגריות, המוניות, חוסר תרבות; גולמיות, אי זיקו …   אוצר עברית

  • התנהגות המונית — התנהגות וולגרית, המוניות, גסות רוח, חוסר עידון {{}} …   אוצר עברית

  • זולות — היות זול, מחיר זול, מחיר מועט, מחיר נמוך, אי יוקר; פשטות, גסות, המוניות, צעקנות, וולגריו …   אוצר עברית

  • פשטות — חוסר סיבוך, חוסר מורכבות, חוסר קושי, רגילות, בינוניות, חוסר ייחוד, המוניות, גסות, טבעיו …   אוצר עברית

  • צעקנות זולה — דמגוגיה, קולניות; וולגריות, המוניות, רעשנות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.