הכנסה

1 הבאה פנימה, ההיפך מהוצאה, כינוס, נתינה להיכנס; החדרה, תחיבה פנימה, העברה פנימ
2 רווח, שכר, משכורת, כסף שאדם מקבל תמורת עבודת

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הכנסה חייבת — הכנסה שיש להפריש בעבורה מס הכנסה {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה חייבת במס — הכנסה שיש להפריש בעבורה מס הכנסה {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה שוטפת — הכנסה מפעילות יומיומית רגילה, הכנסה קבועה {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה אקראית — הכנסה חד פעמית שאין לה פוטנציאל של מחזוריות {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה זקופה — הכנסה מושגית הנובעת משימוש בנכסים אישיים {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה חד פעמית — הכנסה אקראית שאין לה פוטנציאל של מחזוריות {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה חסומה — הכנסה מנכס הנמצא בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים (במיסוי) {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה מהצד — הכנסה שאינה ההכנסה העיקרית ואינה מדווחת לשלטונות המס {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה מועדפת — הכנסה הפטורה ממס או זוכה להקלת מס {{}} …   אוצר עברית

  • הכנסה מיגיעה — הכנסה הנובעת מעמל ולא מפעילויות אחרות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.