אורח נס

אורח פלא, דרך נס, מאלוהים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אורח — 1 דרך, נתיב, שביל, מסלול, קו; צורה, אופן, שיטה, סגנון, נוהג, התנהגות, טבע, נוהל, מנהג, מהלך, מיד 2 מתארח, מבקר, הבא לביקור, מוזמן, קרוא, תייר, סייר, תושב ארעי, המזדמן למקום, לא תושב קב …   אוצר עברית

  • אורח חיים ספורטיבי — אורח חיים המאפשר לספורטאי למצות את יכולתו (תזונה בריאה, הימנעות מעישון וכו ) {{}} …   אוצר עברית

  • אורח רם-דרג — אורח בכיר, מבקר חשוב, מוזמן נכבד {{}} …   אוצר עברית

  • אורח-כבוד — אורח חשוב, דמות ייצוגית המוזמנת לאירוע {{}} …   אוצר עברית

  • אורח מכניס אורח — ss{{}} …   אוצר עברית

  • אורח חיים — דרך חיים, שגרה, הרגל, נוהג, סגנון חיים; הטור הראשון העוסק בעיקר בהלכות חיי היום היום ובמועדים (בספרי ההלכה) {{}} …   אוצר עברית

  • אורח חיים דתי — צורת חיים שבה מקפידים על שמירת כללי הדת {{}} …   אוצר עברית

  • אורח חיים חילוני — צורת חיים שבה אין שמירה על כללים דתיים {{}} …   אוצר עברית

  • אורח לרגע רואה כל פגע — למבקר חיצוני קל לחשוף פגמים {{}} …   אוצר עברית

  • אורח פורח — נע ונד, בן בלי בית, נווד, ארחי פרחי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.