אורח חיים

דרך-חיים, שגרה, הרגל, נוהג, סגנון חיים; הטור הראשון העוסק בעיקר בהלכות חיי היום היום ובמועדים (בספרי ההלכה) {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אורח חיים ספורטיבי — אורח חיים המאפשר לספורטאי למצות את יכולתו (תזונה בריאה, הימנעות מעישון וכו ) {{}} …   אוצר עברית

  • אורח חיים דתי — צורת חיים שבה מקפידים על שמירת כללי הדת {{}} …   אוצר עברית

  • אורח חיים חילוני — צורת חיים שבה אין שמירה על כללים דתיים {{}} …   אוצר עברית

  • אורח-חיים מערבי — דרך החיים של תושבי מערב אירופה וצפון אמריקה {{}} …   אוצר עברית

  • חיים ספורטיביים — אורח חיים המאפשר לספורטאי למצות את יכולתו (תזונה בריאה, הימנעות מעישון וכו ) {{}} …   אוצר עברית

  • סגנון חיים — אורח חיים, האופן בו מנהל האדם את חייו {{}} …   אוצר עברית

  • צורת חיים — סגנון חיים, אורח חיים, האופן בו מנהל האדם את חייו {{}} …   אוצר עברית

  • לחם-חוק — אורח חיים, שגרה חיונית וקבועה {{}} …   אוצר עברית

  • עיר — 1 v. הפך לעירוני, הוסב לחיי עיר, נקבע בו אורח חיים עירוני, עבר עיור, עבר אורבניזצי 2 v. להפוך לעירוני, להסב לחיי עיר, לקבוע אורח חיים עירוני, לגרום לעיור, לבצע אורבניזצי 3 v. לעבור עיור, לעבור אורבניזציה, להפוך לעירוני, לזנוח אורח חיים כפרי,… …   אוצר עברית

  • עייר — 1 v. להפוך לעירוני, להסב לחיי עיר, לקבוע אורח חיים עירוני, לגרום לעיור, לבצע אורבניזצי 2 v. לעבור עיור, לעבור אורבניזציה, להפוך לעירוני, לזנוח אורח חיים כפרי, להפוך מודרנ 3 בן החמור, בן האתון, חמור צעיר, פר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.