הימחקות

היות מחוק, היות נמחק, היות מחוי, היות נמחה, התחסלות, סילוק, היעלמות, הישמטות, היכחדו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • נישכחות — היות נשכח, היות שכוח, הימחקות מהזיכרון, היעדר זיכרון, היעדר זכ …   אוצר עברית

  • נשכחות — 1 היות נשכח, היות שכוח, היעזבות, הינטשות, זניחה, הימחקות מהזיכרון, היעדר זיכרון, היעדר זכ 2 העבר, ימים עברו, דברים שנשכחו, חוויות שחלפו, רגעים אבודים, דברים שנמחקו מהזיכרו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.