אור-עיניים

חוש הראייה, התבוננות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Modern Hebrew grammar — is the grammar of the Modern Hebrew language. It is partly analytical, expressing such forms as dative, ablative, and accusative using prepositional particles rather than morphological cases. However, inflection plays a decisive role in the… …   Wikipedia

  • בלינקר — נורית הבהוב, אור מהבהב; סך עיניים ששמים לסוס כדי שלא יביט לצדדים {{}}C …   אוצר עברית

  • עוור — 1 v. להסתמא, להפוך לעיוור, לאבד את אור העיניים, לאבד הראייה, להפסיק לראות, להסתנוו 2 v. לסמא, להפוך לעיוור, לפגוע באור העיניים, ליטול ראייה, לנקר עיניים, לסנוור; לעוות הדע 3 שאינו רואה, חסר חוש ראייה, לוקה בראייתו, סומא, סגי נהור, מסונוור, מוכה… …   אוצר עברית

  • עור — 1 v. התעורר, הקיץ, קם מהשינה; העירו אותו, הוקם; קם לפעולה, התנער, התחיל לפעול, קיבל מרץ, תפס יזמ 2 v. סומא, הפך לעיוור, נפגע אור עיניו, ניטלה ראייתו, נוקרו עיניים, סנוור; עוותה דעת 3 הקרום החיצוני המכסה את הגוף, אפידרמיס; שלח, הקרום העבה המכסה… …   אוצר עברית

  • רא — 1 v. הראו אותו, הצביעו עליו, הוצג, הועמד לתצוגה, נגלה, נחשף, הובא בפני, הוצא לאור, פורסם, הופגן; הוכח, הובא כראיה; הודגם, הומחש, הוסבר, נלמ 2 v. להופיע, להתגלות, להיחשף, לצוץ, לצאת לאור, לראות אור, להימצא, להיות נוכח; להיות בעל מראה , להיות בעל… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.