הוכחה

ראיה, עליל, מופת, נימוק, אסמכתא, עדות; דמונסטרציה, הדגמה; גינוי, האשמה, תוכחה, הטפת מוס

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • הוכחה לכאורה — הוכחה הדורשת אימות ממקור נוסף, ראיה שאיננה חלוטה {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה במאזן ההסתברויות — שכנוע בסבירות גבוהה מ %50 באמיתות טענה משפטית (במשפט אזרחי) {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה בעדים — שכנוע באמיתות טענה משפטית באמצעות עדות {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה חותכת — ראיה ברורה, אסמכתא, בעליל {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה מעל לכל ספק סביר — שכנוע בסבירות קרובה ל %100 באמיתות טענה משפטית (במשפט פלילי) {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה נסיבתית — ראיה המיוסדת על נסיבות המגבילות את מהימנותה {{}} …   אוצר עברית

  • הוכחה על דרך השלילה — שכנוע באמיתות טענה על ידי פסילת כל שאר החלופות {{}} …   אוצר עברית

  • בר-הוכחה — ניתן להציג ראיות לקיומו, אפשר לשכנע באמיתותו {{}} …   אוצר עברית

  • משמש הוכחה — משמש עדות {{}} …   אוצר עברית

  • רמת הוכחה — מידת השכנוע באמיתות טענה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.