הוי

interj. קריאת יגון, קריאת צער, יבבה, יללה, אוי, אבוי, אויה, אח, אי, אללי, אוי ואבוי, חב

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Derekh Eretz Zutta — Rabbinical Eras Chazal Zugot Tannaim Amoraim Savoraim Geonim Rishonim Acharonim Derekh Eretz Zutta (Hebrew: מסכת דרך ארץ זוטא) is a non canonical tractate of the Babylonian Talmud. The name is misleading in more than one respect; the word zuṭa… …   Wikipedia

  • Yahweh — For information about Yahweh, see God in Abrahamic religions, which provides useful links. Yahweh is an English transliteration of he. יַהְוֶה a 19th century proposed punctuation of he. יהוה (the Tetragrammaton), which is the distinctive personal …   Wikipedia

  • Daniel Chwolson — Daniel Abramovich Chwolson or Chwolsohn or Khvolson (Russian: Даниил Авраамович (Абрамович) Хвольсон; Hebrew: דניאל אברמוביץ חבולסון‎) (December 3 1819 [O.S. November 21]) March 23 1911 [O.S. March 12])) was a Russian Jewish orientalist. Contents …   Wikipedia

  • Tetragrammaton — For other uses, see Tetragrammaton (disambiguation). YHWH redirects here. For discussion of the God of Israel as described in the Hebrew Bible, and the Yahweh of ancient Semitic religion, see Yahweh. The Mesha Stele bears the earliest known… …   Wikipedia

  • אהה — interj. אוי, אהוי, אבוי, אויה, הוי, האמנ …   אוצר עברית

  • חבל — 1 interj. צר, הוי, ויי, אבוי, אויה, אח, אי, אללי, אוי ואבו 2 v. להיפגע, להיפצע, להיות ניזוק, להיות מוכה, לסבול חבלות, לסבול נזקי 3 v. לפגוע, להזיק, לגרום נזק, לגרום חבלה; להשחית, לקלקל, להרע; לזמום, לתכנן, לתחבל תחבולו 4 v. לפגוע, לפצוע, להזיק,… …   אוצר עברית

  • CALENDAR — (Heb. לוּחַ, lu aḥ). The present Jewish calendar is lunisolar, the months being reckoned according to the moon and the years according to the sun. A month is the period of time between one conjunction of the moon with the sun and the next. The… …   Encyclopedia of Judaism

  • MASORAH — This article is arranged according to the following outline: 1. THE TRANSMISSION OF THE BIBLE 1.1. THE SOFERIM 1.2. WRITTEN TRANSMISSION 1.2.1. Methods of Writing 1.2.1.1. THE ORDER OF THE BOOKS 1.2.1.2. SEDARIM AND PARASHIYYOT …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.