אופקי

adj. מקביל לקו האופק, מאוזן, ניצב למאונך, במצב שכיבה, לא עומד, מימין לשמאל, משמאל לימי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מצב אופקי — תנוחה של שכיבה בעיניים עצומות, שינה {{}} …   אוצר עברית

  • ניתוח אופקי — בחינת אותם המשתנים לאורך זמן {{}} …   אוצר עברית

  • שכב — 1 v. הונח במצב אופקי; הושם במיטתו, הורדם, הוכן לשנת הלילה; הופל ארצה, הוטח; נבעל, שכבו עמו, קיימו עמו יחסי מין, הוכנס למיטה 2 v. לבעול, להזדווג, לקיים יחסי מי 3 v. להניח במצב אופקי; לשים במיטתו, להרדים, להכין לשנת הלילה; להפיל ארצה, להטיח; לבעול …   אוצר עברית

  • אזן — 1 v. להקשיב, להטות אוזן, לשמוע, לצותת, לשים לב, לציית, לשמוע בקו 2 v. להשתוות במשקל; להגיע לאיזון ההוצאות וההכנסות; להגיע למצב אופקי, להתיישר, להתייצ 3 v. לשקול, להביא לשיווי משקל, להשוות; לשים במצב אופקי; לערוך מאזן, להתאים, לכוונן, להסדי 4 v.… …   אוצר עברית

  • אדווקציה — זרם אופקי, זרימה אופקית (של אויר, מים וכו ) ; תנועות אופקיות של מזג אויר ותכונות אטמוספריות (מטאורולוגיה) ; שיעור הזרם האופק …   אוצר עברית

  • אופקיות — מצב אופקי, מצבו של דבר מאוזן, הימצאות במצב מאוזן, הימצאות במצב שכיב …   אוצר עברית

  • אזון — שקילה, השוואת משקל; התאזנות, מצב אופקי, התיישרות, התייצבות; עריכת מאזן, השוואת חשבונו …   אוצר עברית

  • אזימוט — זווית האופק, ציון של כיוון אופקי; כיוון, זווית, דרך, נטייה, מגמ …   אוצר עברית

  • אזימות — זווית האופק, ציון של כיוון אופקי; כיוון, זווית, דרך, נטייה, מגמ …   אוצר עברית

  • איזון — שקילה, השוואת משקל; התאזנות, מצב אופקי, התיישרות, התייצבות; עריכת מאזן, השוואת חשבונו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.