אופציה

אפשרות, ברירה, זכות ברירה, בחירה; זכות-קדימה, שמירת זכות לעסקה לפי תנאים קבועים מרא

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בתור אופציה — ברשות, עפ י בחירה, כאופציה נוספת {{}} …   אוצר עברית

  • העניק אופציה — הבטיח זכות להתקשר בעסקה לפי תנאים קבועים מראש {{}} …   אוצר עברית

  • חוזה אופציה — הסכם המאפשר לאחד הצדדים לבחור אם להתקשר בו {{}} …   אוצר עברית

  • כתב אופציה — מסמך המבטיח זכות להתקשר בעסקה לפי תנאים קבועים מראש {{}} …   אוצר עברית

  • מימוש אופציה — שימוש בזכות להתקשר בעסקה לפי תנאים קבועים מראש {{}} …   אוצר עברית

  • מימש אופציה — השתמש בזכות להתקשר בעסקה לפי תנאים קבועים מראש {{}} …   אוצר עברית

  • סגר אופציה — מנע מעצמו את האפשרות; מימש את האפשרות שעמדה בפניו {{}} …   אוצר עברית

  • הרחבת זיכרון — אופציה של הגדלת הזיכרון של המחשב {{}} …   אוצר עברית

  • אופ' — 1 אופוס, סדר כרונולוגי של יצירה מוסיקלית, מספור כרונולוגי של יציר 2 אופציה, אפשרות, שמירת זכות לרכישת מניה, נייר ער 3 אופרה, מחזה מוסיקל …   אוצר עברית

  • אופציונאלי — adj. של ברירה, של אופציה, לפי בחירה, אפשרי, שיש בו זכות בחירה, רצוני, שהוא רשות, שאינו חוב …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.