הה

1 ה' הידיעה, ה' לפני שם עצם, ה' ההופכת שם עצם סתמי למיודע, אלמנט לשוני שתפקידו יידו
2 הוא הדין, אותו הדין, כך הדבר גם לגבי, דין זה חל גם על-, אותו הדבר חל לגבי-, גזירה שוו
3 היינו הך, אותו הדבר, זהה, אין כל הבדל, אחת היא, לא משנה ל

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.