דרך

1 prep. מבעד, בעד, מעבר, מבין, מתוך, בתוך, מאחורי, לאורך, לרוחב, מצדו האחד לצדו האחר, מבפנים, תוך כדי מעבר ב-, מקצה לקצה, מצד לצד ; באמצעות, על ידי, בתיווכו של-, בעזרת-, בהתערבות-, בזכות; אצל, במקום שנמצא-
2 v. הונחה, קיבל הנחיות, קיבל הדרכה, כוון, הובל, הולך; אומן, הוכשר, חונך; הופרע, הוטר
3 v. להירמס, להידרס, להיכבש, להימעך; לעבור דריכה, לעבור הכנה לירי (נשק) ; להימתח (קשת)
4 v. להכין לירי, לבצע דריכת נשק; למתוח (קשת) ; למעוך ענבים, לרמוס ענבים כשלב בהכנת יי
5 v. להנחות, להורות דרך, לכוון, להוביל, להוליך; ללמד, לחנוך, לאמן, להכשיר; להפריע, להטרי
6 v. לצעוד, ללכת, לפסוע, לבוסס, לדשדש; לרמוס, לדרוס, לכבוש, למעו
7 מסלול, ערוץ, נתיב, משעול, אורח, מסילה; כיוון, מגמה; מעבר, גישה; אמצעי, שיטה, אופן; מנהג, הרגל, נוהג, אופן-התנהגו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • דרך לא דרך — דרך משובשת, דרך שקשה לעבור בה {{}} …   אוצר עברית

  • דרך עקלתון — דרך מפותלת, עקיפין, דרך לא דרך {{}} …   אוצר עברית

  • דרך-המלך — דרך ראשית, דרך רחבה, דרך מוכרת ובטוחה {{}} …   אוצר עברית

  • דרך בורמה — דרך ששימשה להעברת אספקה לירושלים הנצורה במלחמת השחרור; דרך מצפון בורמה לדרום מערב סין ששימשה להעברת אספקה לכוחות של בעלות הברית במהלך מלה ע ה 2 {{}} …   אוצר עברית

  • דרך מילוט — דרך שאפשר לברוח בה, דרך להימלט {{}} …   אוצר עברית

  • דרך טשטוש — דרך מכוסה המתמשכת במקביל לגדר ביטחון {{}} …   אוצר עברית

  • דרך מעבר — דרך המחברת בין מקומות {{}} …   אוצר עברית

  • דרך-עפר — דרך לא סלולה, שביל כורכר {{}} …   אוצר עברית

  • דרך קצרה — הבעת הדברים בקיצור נמרץ; דרך שאיננה ארוכה, דרך קיצור {{}} …   אוצר עברית

  • דרך-קיצור — קפיצת דרך, דרך קצרה יותר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.